Клиенти

"КОР" ООД благодари на своите клиенти. Вие ни се доверихте и ни утвърдихте като основен и надежден доставчик на врати и портали за нуждите на дома и индустрията: 

 

 

"ТРАКИЯ РЕСУРС" ЕООД Пловдив - Сeкционни врати

"АРТИСТИКО" ЕООД Пловдив - Сeкционни врати                         

"РАДИАЛ" ООД Пловдив - Сeкционни врати                                    

"БАГРА" ООД Пловдив - Секционни врати                                           

"ТЕСТ СЕРВИЗ" ООД София - Секционна врата Hormann EPU 40                   

"РОЕ БЪЛГАРИЯ" ООД София - Секционна врата BREMET                       

"ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД Пловдив - Секционни врати

"АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД Лом - Ролетни врати                                 

"АДЛЕР МК" Пловдив - Секционни врати                                           

"ДЕЛТА ЛАЙТ" ООД Хасково - Секционна врата             

"БАГРА" ЕООД Пловдив - Секционна врата                          

"БАЛКАНКАР РЕКОРД" АД Пловдив - Ролетни врати                           

"СТРОИТЕЛ ВД" ООД Стара Загора - Секционни врати   

"ПАРАХОДСТВО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД  Русе - Секционни врати BREMET   

"ТОТАЛ ВИНИ" ЕООД Лясковец - Оператор FAAC 540 BPR
"ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ - ВАРНА" АД Добрич - Секционни врати BREMET
"ЗЮМБИЛСКИ" ООД Троян - Термоизолиращи ръкави
"КРОКИ" Пловдив - Секционни врати
"ГАЗТРЕЙД" София - Гаражни врати Hormann Bery
"ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СЕВЕР" Пловдив - Ролетни врати
"ОМЕГАТРАНС" Пловдив - Секционни врати  Hormann SPU 40

 "ЧЕХОБУЛ" ООД Пловдив - Секционни врати с автоматика FAAC 540 X BPR

AВТОМИВКА "ОМV Стара Загора" - Секционни врати с автоматика FAAC 540 X BPR

"ЗЮМБИЛСКИ" ООД Троян - Термоизолиращи ръкави 2800х3000х600

"ОМЕГАТРАНС" Пловдив - Индустриална врата SPU 40 Hormann 3625 x 4500

"ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СЕВЕР" Пловдив - ролетни врати

"КОРЕКТ" ООД Враца - Индустриални врати LTE40 с оператор FAAC 531 ЕМ

"ОМЕГАТРАНС" Пловдив - Индустриални врати SPU 40 Hormann 3500 x 4500